Vi fyra kvinnor som ger ut denna antologi träffades på en skrivarkurs i Frötuna. Efter kursen bestämde vi oss för att skicka texter till varandra. Det har blivit många tankeutbyten kring texterna som har utvecklat vårt skrivande. Varje tema i antologin bjuder på olika vinklingar och associationer. De speglar förtattarnas känsloliv och bjuder in läsaren till sin egen tolkning.